[MGSA-L] Fwd: Ι΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠΕ: Από τη μεταπολίτευση στην κρίση όψεις και προοπτικές της Γ΄Ελληνικής Δημοκρατίας

June Samaras june.samaras at gmail.com
Sun Apr 20 16:26:21 PDT 2014


From: info at hpsa.gr
Date: Apr 15, 2014 5:45 PM
Subject: Ι΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠΕ: Από τη μεταπολίτευση στην κρίση όψεις και
προοπτικές της Γ΄Ελληνικής Δημοκρατίας
:

Ι΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠΕ: Από τη μεταπολίτευση στην κρίση όψεις και προοπτικές της
Γ΄Ελληνικής Δημοκρατίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΙΟΛΟΥ 42-44 ΑΘΗΝΑ 105 60

ΤΗΛ.:210 36 89 540

http//www.hpsa.gr, e-mail: info at hpsa.grΙ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΠΕ

Από τη μεταπολίτευση στην κρίση

όψεις και προοπτικές της Γ΄Ελληνικής Δημοκρατίας

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης σαράντα χρόνων από την εγκαθίδρυση της
Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης
διοργανώνει το δέκατο τακτικό της συνέδριο το οποίο είναι ακριβώς
αφιερωμένο στη διερεύνηση και τον προβληματισμό γύρω από τη φύση, τα
επιτεύγματα και τις δυσκολίες του δημοκρατικού εγχειρήματος στη χώρα μας.
Το συνέδριο διεξάγεται βέβαια σε μια περίοδο, βασικό χαρακτηριστικό της
οποίας είναι η πρωτοφανής, για τα μεταπολεμικά δεδομένα, οικονομική κρίση
και οι συνέπειες της. Η βαθιά αυτή κρίση ανατρέπει δεδομένα και θέτει σε
αμφισβήτηση τις βασικές πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές συντεταγμένες
πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η εμπέδωση της σύγχρονης κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας στην Ελλάδα. Το δέκατο συνέδριο της ΕΕΠΕ δεν φιλοδοξεί εκ των
πραγμάτων να αποτελέσει ένα απλό «επετειακό» συνέδριο αφού οι τεκτονικές
αλλαγές που παρατηρούνται σε όλα τα πεδία δεν μπορούν παρά να θέσουν και
την ελληνική πολιτική επιστήμη, τους τρόπους, τις έννοιες και τα
μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία μελετάται το πολιτικό, σε κρίση και –
ελπίζουμε – σε κίνηση.Η μεταπολίτευση άνοιξε με την πτώση της δικτατορίας ως άμεσο επακόλουθο της
Κυπριακής τραγωδίας και με κύρια ζητούμενα για τη νεαρή τότε δημοκρατία την
πολιτική σταθερότητα, την εγκαθίδρυση ενός κράτους δικαίου και φυσικά την
οικονομική πρόοδο. Η ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος, ο
θεσμικός εκσυγχρονισμός, η οικονομική μεγέθυνση αλλά και η αμυντική
θωράκιση και τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές σύστημα θεωρήθηκε ότι θα
εξυπηρετούνταν καλύτερα από την πλήρη ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Η άποψη
αυτή μετά τις έντονες αντιρρήσεις και αντιπαραθέσεις της πρώτης περιόδου,
γρήγορα έγινε κοινός τόπος μεταξύ των σημαντικότερων πολιτικών δυνάμεων και
της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών. Ο ευρωπαϊκός δρόμος που
ακολουθήθηκε όντως συνδέεται με την «αυθεντικότερη δημοκρατία της νεότερης
ελληνικής ιστορίας», όπως περιγράφηκε στο προ εικοσαετίας αντίστοιχα
«επετειακό» συνέδριο της ΕΕΠΕ: η απρόσκοπτη εναλλαγή των κομμάτων στην
πολιτική εξουσία επιτεύχθηκε, το κράτος δικαίου αποκαταστάθηκε, η διεθνής
θέση της χώρας αναβαθμίστηκε, υπήρξε μεγάλη οικονομική μεγέθυνση, το
κοινωνικό κράτος και οι προνοιακές πολιτικές επεκτάθηκαν και το βιοτικό
επίπεδο των Ελλήνων προσέγγισε εκείνο των υπόλοιπων αναπτυγμένων ευρωπαϊκών
χωρών. Ωστόσο, όπως είχε από νωρίς επισημανθεί, ο θεσμικός, πολιτικός αλλά
και οικονομικός εκσυγχρονισμός της χώρας νοθεύονταν από τη διάχυτη παρουσία
φαινομένων πελατειακών σχέσεων, νεποτισμού και διαφθοράς. Τα πολιτικά
κόμματα, οι αδιαφιλονίκητοι πρωταγωνιστές της περιόδου, λειτούργησαν
ταυτόχρονα ως οι βασικότεροι πυλώνες της πολιτικής σταθερότητας αλλά και ως
οι βασικότεροι φορείς «άλωσης» του κράτους και παρεμπόδισης των όποιων
προσπαθειών πολιτικού και θεσμικού εκσυγχρονισμού. Στο αμιγώς πάλι
οικονομικό επίπεδο, η οικονομική μεγέθυνση συνδυάστηκε με τη σταδιακή
επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, την σταθερά υψηλή ανεργία,
τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και την αύξηση του δημόσιου χρέους.Τα χρόνια προβλήματα του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού εντάθηκαν μετά το
2008 και την εμφάνιση των συνεπειών της καπιταλιστικής κρίσης στην Ελλάδα.
Η χώρα μπροστά στην απειλή της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας πέρασε βιαίως στην
εποχή των μνημονίων και της επιτήρησης από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Οι
συζητήσεις για τις όψεις της κρίσης, τα αίτια και τις προοπτικές διεξόδου
από αυτή, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν ανοίξει. Θέματα που έχουν
απασχολήσει την ελληνική πολιτική επιστήμη όπως ο ρόλος του λαϊκισμού και η
φύση της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας, η σχέση κράτους-κοινωνίας, η
πολιτική και η κοινωνική εκπροσώπηση, η θέση της χώρας στον παγκόσμιο
καταμερισμό εργασίας, έχουν επανέλθει στο προσκήνιο. Η πολιτική
σταθερότητα, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος και η οικονομική
πρόοδος, οι πυλώνες πάνω στους οποίους εδραιώθηκε η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία,
υπονομεύονται από την κρίση και αυτός ακόμα ο ευρωπαϊκός δρόμος της χώρας
τίθεται υπό αμφισβήτηση και υπό αμφιβολία.Προσβλέποντας σε ένα όσο το δυνατό ευρύ και γόνιμο συνέδριο μελέτης και
προβληματισμού πάνω στα σαράντα χρόνια της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, η
Οργανωτική Επιτροπή (αποτελούμενη από το ΔΣ της ΕΕΠΕ) προσδοκά προτάσεις
εισηγήσεων και πάνελ σε οποιαδήποτε πεδίο της πολιτικής επιστήμης χωρίς
βέβαια να αποκλείονται συμβολές από άλλες κοινωνικές επιστήμες καθώς και
διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί το Νοέμβριο του 2014 στην Αθήνα. Οι
ενδιαφερόμενοι/ες για τη διοργάνωση πάνελ καλούνται να υποβάλλουν (γενικό)
τίτλο και περίληψη (μέχρι 300 λέξεις) και ιδιότητα όχι αργότερα από την 30η
Ιουνίου 2014: ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info at hpsa.gr, οι ενδιαφερόμενοι/ες
για την υποβολή εισηγήσεων καλούνται να στείλουν τίτλο και περίληψη (μέχρι
300 λέξεις) και ιδιότητα όχι αργότερα από την 30η Σεπτεμβρίου 2014 στην
ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Απάντηση για την αποδοχή της πρότασης θα σας αποσταλεί εγκαίρως.

Προβλέπεται η δημοσίευση ειδικού συλλογικού τόμου με επιλογή επεξεργασμένων
εισηγήσεων μετά από κρίση.

Το ΔΣ της ΕΕΠΕ

Συμμετοχή Εισηγητών στο Συνέδριο: 35 ευρώ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες/
υποψήφιοι διδάκτορες: 15 ευρώ

Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής.-- 
June Samaras
2020 Old Station Rd
Streetsville,Ontario
Canada L5M 2V1
Tel : 905-542-1877
E-mail : june.samaras at gmail.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://maillists.uci.edu/pipermail/mgsa-l/attachments/20140420/b3fc7549/attachment-0001.html>


More information about the MGSA-L mailing list