[MGSA-L] Online μαθήματα της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενηλίκους Προχωρημένων Επιπέδων Ελληνομάθειας (C1, C2)

Ifigenia Georgiadou ifigenia at hcc.edu.gr
Tue Jan 29 14:32:29 PST 2013


Online μαθήματα της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας σε Ενηλίκους Προχωρημένων 
Επιπέδων Ελληνομάθειας (C1, C2)

 Από τον Ιανουάριο 2013 θα προσφέρονται από τους εταίρους του προγράμματος 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα επίπεδα Γ1 και Γ2 σε όσους σπουδαστές 
επιθυμούν, με μικρό κόστος.

 Τα δίδακτρα είναι 300 ευρώ, και περιλαμβάνουν

 a.. 5 μήνες online μάθημα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας GLOSSA –με ένα 
διάλειμμα δύο εβδομάδων μετά τους πρώτους δυόμιση μήνες-και
 b.. έναν επιπλέον μήνα για διόρθωση εργασιών και προσωπικές επαναλήψεις
 c.. μία ώρα ομαδική συνάντηση κάθε εβδομάδα στο Skype
 d.. όλα τα απαιτούμενα διδακτικά υλικά
 e.. προσωπική υποστήριξη σε κάθε σπουδαστή
 f.. πιστοποιητικό παρακολούθησης ή πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης του 
μαθήματος.
 Το πρόγραμμα «GLOSSA - Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής 
ποικιλομορφίας» είναι ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δια Βίου Μάθηση (Κύρια Δραστηριότητα 2- Γλώσσες) και 
στοχεύει στην προώθηση μαθημάτων και διδακτικών υλικών για προχωρημένο 
επίπεδο (Γ1, Γ2) για online εκμάθηση γλωσσών γενικά και για την ελληνική 
γλώσσα συγκεκριμένα.

Τα κύρια προϊόντα του προγράμματος ήταν 2 εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, μία 
για την ανάπτυξη online περιεχομένου για εκμάθηση γλωσσών για προχωρημένους 
μαθητές και μία για αυτοδιδασκαλία σε online περιβάλλοντα, οι οποίες μπορούν 
να εφαρμοστούν σε κάθε Ευρωπαϊκή γλώσσα καθώς και ένα πλήρες μάθημα 
e-learning στο ανώτερο επίπεδο της ελληνικής γλώσσας (ως ξένης/ δεύτερης 
γλώσσας) το οποίο αναρτήθηκε σε μια πλατφόρμα e-learning, ειδικά 
διαμορφωμένη γι’ αυτόν το σκοπό, και περιλαμβάνει θεωρία, κείμενα, 
ασκήσεις, γραμματική, πολυμεσικό περιεχόμενο και πολιτισμικά στοιχεία.

Η ομάδα στόχος του προγράμματος συμπεριλαμβάνει: προχωρημένους μαθητές ξένων 
γλωσσών, καθηγητές ξένων γλωσσών, οργανισμούς εκμάθησης ξένων γλωσσών και 
οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει τέλεια ελληνικά για λόγους εργασίας, 
επαγγελματικής εξέλιξης, ένταξης, ταξιδιών, αναψυχής κλπ. 
συμπεριλαμβανομένων των μεταφραστών και διερμηνέων της ελληνικής γλώσσας και 
(μελλοντικούς) μη φυσικούς ομιλητές διδάσκοντες της ελληνικής (ή άλλων 
γλωσσών).

Για την τελευταία ομάδα στόχο το πρόγραμμα ανέπτυξε ένα κοινό Ευρωπαϊκό 
προφίλ για καθηγητές ξένων γλωσσών-και για διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη 
γλώσσα ειδικότερα- και μετέφερε ένα εργαλείο πιστοποίησης από ένα πρόγραμμα 
Leonardo da Vinci για να διευκολύνει την αναγνώριση των άτυπων και μη 
τυπικών δεξιοτήτων αυτής της κατηγορίας επαγγελματιών.

Το πρόγραμμα διήρκεσε 3 χρόνια και εφαρμόστηκε από οργανισμούς με μεγάλη 
εμπειρία στην διδασκαλία γλωσσών από απόσταση..

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη 
Γραμματεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, http://www.hcc.edu.gr , 
Αθήνα-Ελλάδα,

E-mail: vassia at hcc.edu.gr, τηλ. 0030 210 5238149. Συμπληρώστε και στείλτε 
μας με e-mail την επισυναπτόμενο φόρμα εγγραφής.

Δείτε όλες τις πληροφορίες για το Σχέδιο στην ιστοσελίδα του, 
www.ellinikiglossa.eu

 Online language courses for Adult learners of Greek as a foreign language 
in advanced levels (C1 and C2)

 From January 2013 onwards the GLOSSA project partners will offer Greek 
Language courses to students interested in C1 and C2 levels, at a low cost.

 Fees are 300 euro and include

 a.. 5 months of online courses through the GLOSSA educational 
platform –with a 2-week break after the first two and a half months-
 b.. plus one month for feedback and personal reviewing
 c.. one hour/ week synchronous online course through Skype
 d.. all the didactic materials needed
 e.. personal support to each student
 f.. certificate of attendance or certificate of successful completion.
The project "GLOSSA: Greek as a Vehicle for Promoting Linguistic Diversity" 
has been developed by a partnership under the "Lifelong Learning Programme, 
Key Activity 2-Languages" for the period 2009-2012. The coordinator of the 
project was the Greek company Action Synergy S.A., and the partnership 
included, apart from the Hellenic Culture Centre, which was the coordinator 
and the scientific responsible institution for the development of didactic 
materials for C1 and C2 levels of Greek language, seven more organizations 
from seven European countries.

The basic aim of the project was the development of on-line educational 
material and online courses for Greek as a foreign language in advanced 
levels (C1 and C2). The educational material was developed under the 
coordination of the Hellenic Culture Centre, and it has been piloted by the 
teachers and students of the organizations participating in the project.

The project also aimed at the development of two educational methodologies, 
one for the development of e-learning contents for languages in advanced 
levels, and one for the self-learning in on-line environments. Finally, the 
project developed a common European profile for language teacher and an 
accreditation tool for their professional skills.

For enrolments and information please contact the HELLENIC CULTURE CENTRE, 
http://www.hcc.edu.gr , Athens-Greece, E-mail: vassia at hcc.edu.gr, Tel. 0030 
210 5238149. Please fill in and send us via e-mail the registration form 
attached.

Visit the project's web-site www.ellinikiglossa.eu for all relative 
information.

Το Σχέδιο «ΓΛΩΣΣΑ-Η ελληνική ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής 
ποικιλομορφίας» χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

The GLOSSA project has been funded with support from the European Commission

under the Lifelong Learning Programme.More information about the MGSA-L mailing list