[MGSA-L] FW: συνεδριο για Φιλελληνισμό / Philhellenism conference, 5-7 July, Arta

Van Steen, Gonda gonda at ufl.edu
Sat Jan 12 07:13:32 PST 2013


---------- Forwarded message ----------
From: Lampros Flitouris <flitouris at hotmail.com>
Date: Sat, 12 Jan 2013 10:56:04 +0200
Subject: συνεδριο για Φιλελληνισμό
To: EUI-CIVILWAR at list.cineca.it

Αγαπητοί φίλοι σας προωθώ κάτι που ίσως να ενδιαφέρει κάποιους από εσας
Λ.Φ.


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   Δήμος Νικόλαος Σκουφάς

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ«Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες

από το 1821 έως σήμερα»Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά Άρτας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
διοργανώνουν Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Το ενδιαφέρον για
την Ελλάδα και τους Έλληνες απ’ το 1821 έως σήμερα». Το συνέδριο
εντάσσεται στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Ν.Σκουφά και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία περιλαμβάνει την διοργάνωση
επιστημονικών συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων σηματοδοτώντας με τον
τρόπο αυτό την δημιουργική-επιστημονική σύνδεση των τοπικών κοινωνιών
της Ηπείρου με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα και στο Πέτα από τις 5
Ιουλίου έως τις 7 Ιουλίου 2013. Στόχος του Συνεδρίου είναι η
παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας ιστορικών και ερευνητών που
ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιθυμούν να
ανακοινώσουν απόψεις, προβληματισμούς και πορίσματα σχετικά με την
έρευνά τους για το Φιλελληνικό κίνημα, για τις χρονικές διαστάσεις
του, τις μορφές εκδήλωσής του, την υποδοχή του στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη κτλπ.. Επιδίωξη των διοργανωτών είναι να συμπεριληφθούν στο
Συνέδριο πρωτότυπες ανακοινώσεις από όλο το φάσμα των ερευνητικών
πεδίων που αφορούν το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους Έλληνες καθ’
όλον τον 19ο και 20ό αιώνα.Οι θεματικές του Συνεδρίου προσδιορίζονται ως ακολούθως:1.   Τι είναι/ήταν ο «Φιλελληνισμός». Όρια, όψεις, περιεχόμενο του
όρου. Συνέχειες και ασυνέχειες του φαινομένου, συμφωνίες και
ασυμφωνίες περί του περιεχομένου του όρου.

2.   Ρίζες, επιδράσεις και εμφάνιση του «Φιλελληνισμού» - Ανακάλυψη
της Ελλάδας, περιηγητές και ρομαντισμός.

3.   Εκδηλώσεις του «Φιλελληνισμού» κατά τον 19ο αιώνα (Επανάσταση
1821, επαναστατικά κινήματα 19ου αιώνα, συγκρότηση του νεοελληνικού
Κράτους).

4.   Εκδηλώσεις «Φιλελληνισμού» κατά τον 20ό αιώνα (Βαλκανικοί
πόλεμοι, Μικρασιατική Καταστροφή, Ελληνοϊταλικός πόλεμος, Κύπρος).

5.   «Φιλελληνισμός» σε περίοδο ειρήνης. Πολιτικές-ιδεολογικές
διαστάσεις του φαινομένου σε περιόδους εσωτερικής κρίσης (π.χ.
Εμφύλιος Πόλεμος, Δικτατορία)

6.   «Φιλελληνισμός» στην τέχνη, στη μνήμη, στο σχολείο. Διαχείριση
της έννοιας από τους επίσημους κρατικούς φορείς αλλά και παρουσία της
στη δημόσια σφαίρα.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:α) Αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τον τίτλο και την περίληψη της
προτεινόμενης ανακοίνωσης (μέγιστη έκταση 100 λέξεις).

β) Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, σύντομο βιογραφικό και την τρέχουσα
ιδιότητα του αιτούντος.      Οι προτάσεις θα απευθύνονται στην Οργανωτική Επιτροπή του
Συνεδρίου και θα αποσταλούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που
σημειώνονται πιο κάτω.:

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2013 επιβεβαίωση
λήψης της περίληψης της πρότασής τους. Η τελική επιλογή των
ανακοινώσεων που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα
γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους το αργότερο έως τις 15 Μαρτίου
2013.

Οι ανακοινώσεις θα έχουν διάρκεια 20 λεπτών.

Γλώσσες του συνεδρίου είναι τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Η οργάνωση του Συνεδρίου θα καταβάλει προσπάθεια για να καλυφθούν τα
έξοδα διανυκτέρευσης και μετακίνησης των ομιλητών.

Βασικός στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η έκδοση των Πρακτικών
του Συνεδρίου σε συνεργασία με το Δήμο Νικολάου Σκουφά.Σημαντικές ημερομηνίες:

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2013.

Τελική ημερομηνία ανακοίνωσης επιλογής προτάσεων: 15 Μαρτίου 2013.

Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: 5 - 7 Ιουλίου 2013.Η Οργανωτική Επιτροπή:

Άννα Μανδυλαρά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων mandilanna at hotmail.com

Γεώργιος Νικολάου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, nikolaou at cc.uoi.gr

Νικόλαος Αναστασόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. nanastas at cc.uoi.gr

Λάμπρος Φλιτούρης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, flitouris at hotmail.com.


More information about the MGSA-L mailing list