[MGSA-L] Ενημέρωση από το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Παντείου:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Van Steen, Gonda gonda at ufl.edu
Wed Sep 5 05:09:58 PDT 2012ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣτη δίνη της ελληνικής κρίσης.

 Κόμματα, θεσμοί, πολιτική, ιδεολογίες14-15 Ιανουαρίου 2013ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας βαθιάς εθνικής κρίσης που αγκαλιάζει την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τις ιδεολογίες όλης της μεταπολιτευτικής περιόδου. Η κρίση συναρθρώνεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τις εκδηλώσεις που αυτή προσέλαβε στην ευρωζώνη, έχει όμως αναμφίβολα και τα δικά της χαρακτηριστικά, τις δικές της εντάσεις.Στο πολιτικό-κομματικό σύστημα οι εκδηλώσεις της κρίσης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές: κρίση των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας, αλλαγές στο εσωτερικό κομματικό σκηνικό, κομματικός κατακερματισμός, δεξιός και αριστερός ριζοσπαστισμός, ακροδεξιός εξτρεμισμός, νέες μορφές κινητοποίησης, νέα μέσα κινητοποίησης, νέα «κύματα» πολιτικοποίησης.Αλλά και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, όπως και το μοντέλο διακυβέρνησης, εμφανίζουν φαινόμενα κατακερματισμού, αναποτελεσματικότητας, αδυναμίας λήψης αποφάσεων μπροστά στα διακυβεύματα αιχμής που αντιμετωπίζουν η κοινωνία, η οικονομία και η χώρα συνολικά. Η κρίση έχει όλα τα χαρακτηριστικά «τέλους εποχής». Οι ιδεολογίες, οι συλλογικές αναπαραστάσεις, ο λόγος των κομμάτων, ο ευρωπαϊκός λόγος, ο εθνικός λόγος, αλλάζουν ή οχυρώνονται στον εαυτό τους. Οι πολιτικο-ιδεολογικές ταυτότητες αναδιαμορφώνονται και πολώνονται. Το «δημοκρατικό κεκτημένο» της Μεταπολίτευσης παύει να είναι κεκτημένο. Πολλοί μιλούν για ευρύτερο φαινόμενο απονομιμοποίησης του κράτους.Η παγκόσμια κρίση του 2008 είναι από εκείνες που τέμνουν τον ιστορικό χρόνο. Αυτό όμως δεν πρέπει να συσκοτίσει το γεγονός ότι ορισμένα από τα φαινόμενα που συγκεντρώνουν σήμερα την προσοχή των κοινωνικών επιστημόνων έχουν ένα παρελθόν, η αγνόηση του οποίου υποβαθμίζει ή και συσκοτίζει τη σύγχρονη ανάλυση. Πράγματι, η συζήτηση για την κρίση της πολιτικής και των θεσμών μετρά πλέον αρκετές δεκαετίες γόνιμου επιστημονικού διαλόγου. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 με αναφορά τις μορφές κρίσης του «κεϋνσιανού» κράτους. Στη συνέχεια ήρθε στο επίκεντρο η κρίση των μαζικών κομμάτων, καθόσον οι πολίτες άρχισαν να αποστασιοποιούνται από αυτά, υιοθετώντας νέες μορφές πολιτικής συμμετοχής και συλλογικής έκφρασης. Η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων άλλαξε την αρχιτεκτονική της Ευρώπης, ενώ η επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης και η μαζική μετανάστευση προς τον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο, δημιούργησαν μια νέα πολιτική ατζέντα. Όλα τα δομικά στοιχεία του έθνους-κράτους μπήκαν σε δοκιμασία. Λαϊκιστικά κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς ήταν εκείνα που κυρίως επωφελήθηκαν από την πολιτική δυσαρέσκεια, τη διαμαρτυρία αλλά και τους φόβους των πολιτών στον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο στην καμπή του 20ού αιώνα. Η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος το 2008 άλλαξε ριζικά το σκηνικό, αλλά η διαλεκτική «συνέχειας» και «ασυνέχειας» αποτελεί χρήσιμη πάντα προσέγγιση.Στο πλαίσιο αιτών των εξελίξεων, το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, οργανώνει διήμερο Συνέδριο με θέμα «Στη δίνη της ελληνικής κρίσης. Κόμματα, θεσμοί, πολιτική, ιδεολογίες» το οποίο αρθρώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

Θεματικές ενότητες:

1) Το ελληνικό κομματικό σύστημα σε κρίση και μετασχηματισμό.Οι αλλαγές και οι συνέχειες στο ελληνικό κομματικό σύστημα, οι αιτίες που τις προκαλούν και οι κατευθύνσεις που αυτές προσλαμβάνουν, ιδίως μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου 2012.Παλαιές και νέες μορφές κομματικού ανταγωνισμού. Συσπειρώσεις και αποσυσπειρώσεις. Εμφάνιση νέων κομμάτων. Μετασχηματισμός παλαιών κομμάτων. Προς ένα νέο κομματικό σύστημα; Ο λόγος των κομμάτων.Μελέτη των ανωτέρω τάσεων σε συγκριτική διάσταση.Η εμφάνιση συμμαχικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα και η σχετική διεθνής βιβλιογραφία.«Τεχνοκρατία» και διακυβέρνηση: ελληνική και διεθνής εμπειρία

2) Η κρίση της πολιτικής σήμερα: η Ελλάδα σε συγκριτικό πλαίσιο. Ιστορικό φόντο και νεότερες κατευθύνσεις.Ζητούμενο της θεματικής αυτής ενότητας είναι να αναδειχθεί συγκριτικά το περιεχόμενο της κρίσης της πολιτικής, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στις παλαιές και τις νέες ευρωπαϊκές δημοκρατίες.Ποιο το περιεχόμενο, οι αιτίες και οι διαστάσεις αυτής της κρίσης; Ποιες οι διαφαινόμενες δυναμικές;Συλλογικές μορφές δράσης και η κοινωνία πολιτών στην περίοδο της κρίσης: συνέχειες και ασυνέχειες.

3) Πολιτικό σύστημα και θεσμοί σε δοκιμασία. Ποιες θεσμικές και άλλες αλλαγές χρειάζεται η μεταπολιτευτική Δημοκρατία;Η απόδοση και η αξιολόγηση του πολιτικού συστήματος: μεταρρυθμίσεις ή στασιμότητα;Διεθνείς / ευρωπαϊκές ωθήσεις και ενδογενής δυναμική για μεταρρυθμίσεις: παλαιά μοτίβα και νέες δυναμικές.Οικονομικοί θεσμοί (π.χ. Κεντρική τράπεζα), «δεξαμενές σκέψεις», τεχνοκρατικά στελέχη πριν και η κρίση: προβλέψεις, ευθύνες, συμβολές.Θεσμοί συλλογικής διαπραγμάτευσης σε κρίση και αλλαγή. Πώς θα είναι το Συνδικάτο μετά την κρίση;Η αποτυχία της Δημόσιας Διοίκησης και η μεταρρύθμισή της. Τι πρέπει να γίνει, πώς και γιατί.Για ένα νέο κράτος πρόνοιας: Ασφαλιστικό, Υγεία, Φορολογία.

4) Ιδεολογικές εξελίξεις και συλλογικές παραστάσειςΔημοκρατικό κεκτημένο και κρίση νομιμοποίησης. Ανομία, βία και πολιτική. Λαϊκισμοί, εθνικισμός, ρατσισμός. Ελλάδα και Ευρώπη. Νέα στερεότυπα. Νέα πολιτισμικά φαινόμενα.

Χρόνος υποβολής προτάσεων:Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου καλεί ενδιαφερόμενους συναδέλφους, οι οποίοι εργάζονται ερευνητικά πάνω στα ζητήματα αυτά και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με ανακοίνωση τους στη διημερίδα να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kpe.panteion at gmail.com<mailto:kpe.panteion at gmail.com> τον τίτλο της προτεινόμενης εισήγησής τους, καθώς και μια περίληψη έως 250 λέξεις μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2012. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ανώνυμα, με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, από συναδέλφους και ειδικούς στις θεματικές που αυτές αναφέρονται.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://maillists.uci.edu/mailman/public/mgsa-l/attachments/20120905/147155fc/attachment.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ????????? ?????????????.pdf
Type: application/pdf
Size: 80494 bytes
Desc: =?iso-8859-7?B?0PH88+rr5/PnIMXt5Onh9t3x7+307/IucGRm?=
Url : http://maillists.uci.edu/mailman/public/mgsa-l/attachments/20120905/147155fc/attachment.pdf 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ????????? ?????????????.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 33430 bytes
Desc: =?iso-8859-7?B?0PH88+rr5/PnIMXt5Onh9t3x7+307/IuZG9jeA==?=
Url : http://maillists.uci.edu/mailman/public/mgsa-l/attachments/20120905/147155fc/attachment.bin 


More information about the MGSA-L mailing list