[MGSA-L] Newsletter EKT 1-15 Νοεμβρίου 2012

June Samaras june.samaras at gmail.com
Thu Nov 22 09:57:33 PST 2012


Date: Fri, 16 Nov 2012 15:19:17 +0200
From: enewsletter at ekt.gr
To: newsletter at ekt.gr
Subject: Newsletter EKT 1-15 Νοεμβρίου 2012

Πατήστε εδώ αν το newsletter δεν εμφανίζεται
σωστά<http://www.ekt.gr/products/newsletter/ekt_newsletter_232_nov12a.htm>

  [image: ereun-texn] [image: logo-ekt] <http://www.ekt.gr>
ΤΕΥΧΟΣ 232  1-15 Νοεμβρίου 2012 *RSS
Feeds*<http://www.ekt.gr/news/rss.html> [image:
RSS EKT] <http://www.ekt.gr/news/rss.html> [image:
twitter.com/EKT.gr]<http://www.twitter.com/EKTgr>
[image: facebook.com/EKTgr] <http://www.facebook.com/EKTgr> [image:
youtube.com/EKTgr] <http://www.youtube.com/EKTgr>   Νέα Έρευνας και
Καινοτομίας <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_1>
 Υποστήριξη Επιχειρήσεων <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_2>
 Ανοιχτές Προκηρύξεις <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_3>
 Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_4>
 Η "Έρευνα και Καινοτομία" στο
Διαδίκτυο<#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_5> Το
δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση
του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο της έρευνας, της
τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Απευθύνεται στην ερευνητική, επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική
κοινότητα της χώρας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.
<http://www.enterprise-hellas.gr>
<http://cordis.europa.eu/greece/el/home.html> <http://www.ekt.gr/fp7/>
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=3706>
<http://www.openaccess.gr/>
<enewsletter at ekt.gr><http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=57302><http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=57406>
  Νέα Έρευνας και Καινοτομίας

  1. Hμερίδα "Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση"
  <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_1.>

  2. Η καινοτομία και οι τεχνολογίες αιχμής μοχλός για την παραγωγική
  ανασυγκρότηση της χώρας <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_2.>

  3. Απολογισμός του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Περιήγησης και
  Χαρτογράφησης του Ελληνικού Χώρου <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_3.>

  4. Εκδηλώσεις στην Ελλάδα για την Παγκόσμια Εβδομάδα
  Επιχειρηματικότητας <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_4.>

  5. Μηχανισμό προστασίας κατά του εκφυλισμού νευρικών κυττάρων
  αποκαλύπτουν ερευνητές του ΙΤΕ <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_5.>

  6. Νέο ερευνητικό έργο για μεγάλες παράκτιες ανεμογεννήτριες
  <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_6.>

  7. Ανοικτά Ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα: μια νομοθετική
  πρωτοβουλία με διεθνή απήχηση και οι ελληνικές
δράσεις<#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_7.>

  8. Η Ιρλανδία ανακοινώνει εθνική πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση
  <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_8.>

  9. Ψηφιακές εφαρμογές στον πολιτισμό: Η Αθηνά, θεά της Ακρόπολης μάς
  καλωσορίζει στο παιχνίδι της <#13b2175f9efa673a_13b0a0db7f749acf_9.>

    Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Το ΕΚΤ συμμετέχει στο Enterprise Europe Network-Hellas, το δίκτυο που
παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία:

  - Ευρωπαϊκή πληροφόρηση
  - Επιχειρηματικές συνεργασίες
  - Καινοτομία & Μεταφορά τεχνολογίας
  - Ερευνητικές Συνεργασίες
  - Χρηματοδότηση

 Περισσότερα: www.enterprise-hellas.gr

  Ανοιχτές Προκηρύξεις

Ενημερωθείτε για τις ανοιχτές προκηρύξεις εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας, και Κοινωνίας της Πληροφορίας.

  - Materials for Green Cars - 2013 , FP7-2013-GC-Materials
  - Smart Cities and Communities , FP7-SMARTCITIES-2013

 Περισσότερες Προκηρύξεις
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=13770>

     Νέα Έρευνας και Καινοτομίας

  1. Hμερίδα "Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση"

  Tο Εθνικό Κέντρο Tεκμηρίωσης (EKT) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα
  "Διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση" την Πέμπτη 6
  Δεκεμβρίου 2012 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας).
  Στόχος της εκδήλωσης, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
  έργου MedOANet, είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες πολιτικές και καλές
  πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης στην
  επιστημονική γνώση, να ενημερώσει για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και να
  συμβάλει στη συντονισμένη υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα.
   Περισσότερα  <http://openaccess.gr/conferences/workshop2012/>
   2. Η καινοτομία και οι τεχνολογίες αιχμής μοχλός για την παραγωγική
  ανασυγκρότηση της χώρας

  Η καινοτομία και οι τεχνολογίες αιχμής, ως καθοριστικές παράμετροι για
  την ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας που θα στηρίζει σύγχρονες θέσεις
  εργασίας και την χάραξη εθνικών στρατηγικών, τέθηκαν στο επίκεντρο της
  εκδήλωσης "Παραγωγική Ανασυγκρότηση και Τεχνολογικές Προτεραιότητες" που
  διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, στις 6 Νοεμβρίου στην
  Αθήνα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια ευρεία δημόσια συζήτηση για τις
  τεχνολογικές προτεραιότητες της χώρας και την αλληλεξάρτηση έρευνας,
  τεχνολογίας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.
    Περισσότερα
  <http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=86043>
   3. Απολογισμός του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Περιήγησης και
  Χαρτογράφησης του Ελληνικού Χώρου

  Κορυφαίοι ξένοι μελετητές της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Χαρτογραφίας
  και του Περιηγητισμού συμμετείχαν στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο Περιήγησης και
  Χαρτογράφησης του Ελληνικού Χώρου με θέμα "Η Κύπρος στο σταυροδρόμι
  χαρτογράφων και περιηγητών από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα" που διοργανώθηκε
  από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου, στην Αθήνα (18-20 Οκτωβρίου). Το Συνέδριο
  ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της Κύπρου στη μελέτη της Μεσογειακής και της
  Ευρωπαϊκής Ιστορίας κατά τους νεότερους χρόνους. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου
  παρουσιάστηκαν και οι δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) όσον
  αφορά την ψηφιοποίηση και ανοικτή διάθεση πολιτιστικού περιεχόμενου.
    Περισσότερα
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=86050>
  4. Εκδηλώσεις στην Ελλάδα για την Παγκόσμια Εβδομάδα
  Επιχειρηματικότητας

  Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας διοργανώνει η
  Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε.),
  σε συνεργασία με τοπικές αρχές και επιχειρηματικούς φορείς, σε όλη την
  Ελλάδα, την περίοδο 12-25 Νοεμβρίου 2012. Στόχος είναι η συνεργασία όλων
  των φορέων που εμπλέκονται σε θέματα επιχειρηματικότητας (θεσμικοί φορείς,
  ανερχόμενοι/νέοι και κυβερνητικοί οργανισμοί) για τη διαμόρφωση ενός
  περιβάλλοντος που θα δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες για ανάπτυξη.
   Περισσότερα
<http://www.enterprise-hellas.gr/news/subnews/details.dot?inode=15689>
  5. Μηχανισμό προστασίας κατά του εκφυλισμού νευρικών κυττάρων
  αποκαλύπτουν ερευνητές του ΙΤΕ

  Έναν ισχυρό γενικό μηχανισμό προστασίας κατά του εκφυλισμού νευρικών
  κυττάρων αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας &
  Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), η οποία
  δημοσιεύεται στο Nature, ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά
  περιοδικά. Οι ερευνητές Δρ Νίκος Κούρτης και Δρ Βασιλική Νικολετοπούλου, με
  επικεφαλής τον Δρ Νεκτάριο Ταβερναράκη, δημιούργησαν και μελέτησαν
  πειραματικά μοντέλα θερμοπληξίας στο νηματώδη C. Elegans. Αποτέλεσμα είναι
  η καλύτερη κατανόηση της κυτταρικής νέκρωσης και η αποκάλυψη του
  προστατευτικού αυτού μηχανισμού ενάντια στην καταστροφή νευρικών κυττάρων
  που προκαλείται από θερμοπληξία, εγκεφαλικά επεισόδια, νευροεκφυλιστικές
  ασθένειες και άλλους παράγοντες στρες.
   Περισσότερα
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=85908>
  6. Νέο ερευνητικό έργο για μεγάλες παράκτιες ανεμογεννήτριες

  Ο σχεδιασμός πολύ μεγάλων υπεράκτιων ανεμογεννητριών, με στόχο τη μείωση
  του κόστους της παραγόμενης αιολικής ενέργειας, είναι το αντικείμενο του
  πενταετούς ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου Innwind.EU (Innovative Wind
  Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications) που ξεκινά την 1η
  Νοεμβρίου 2012. Το έργο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την
  Έρευνα της ΕΕ και ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 19,5 εκατ. ευρώ.
   Περισσότερα
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=85998>
  7. Ανοικτά Ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα: μια νομοθετική
  πρωτοβουλία με διεθνή απήχηση και οι ελληνικές δράσεις


  <http://www.openaccess.gr/blog/wp-content/uploads/2012/11/Screen-shot-2012-09-30-at-9.12.08-AM.png>Ένα
  φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί η κυβέρνηση της Καλιφόρνια, η οποία
  έκανε ένα σημαντικό βήμα στην πορεία για ανοικτή διαδικτυακή γνώση. Ο
  κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Jerry Brown υπέγραψε πρόσφατα δύο νομοσχέδια (SB
  1052 και SB 1053) που επιτρέπουν τη δημιουργία ελεύθερου και ανοικτού από
  άποψη αδειοδότησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η νέα νομοθετική
  ρύθμιση θα προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε 50 ακαδημαϊκά ψηφιακά βιβλία που
  θα διατίθενται με άδειες Creative Commons μέσω μίας ανοικτής ψηφιακής
  βιβλιοθήκης (California Digital Open Source Library). Στον ελληνικό χώρο, η
  δράση “Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα” κινείται
  στoν ίδιο άξονα.
    Περισσότερα  <http://www.openaccess.gr/blog/?p=801>
   8. Η Ιρλανδία ανακοινώνει εθνική πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση

  Μέσα στον Οκτώβριο, ο Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας της Ιρλανδίας,
  Seán Sherlock ανακοίνωσε την εθνική Πολιτική για την Ανοικτή Πρόσβαση στην
  Ιρλανδία. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στα
  αποτελέσματα της δημόσιας χρηματοδοτούμενης έρευνας. Η πολιτική ακολουθεί
  τον “πράσινο δρόμο” (ή αυτoαρχειοθέτηση σε ηλεκτρονικά αποθετήρια) και
  ενθαρρύνει τον "χρυσό δρόμο" σχετικά με την πρόσβαση στις περιοδικές
  επιστημονικές δημοσιεύσεις.
    Περισσότερα  <http://www.openaccess.gr/blog/?p=781>
   9. Ψηφιακές εφαρμογές στον πολιτισμό: Η Αθηνά, θεά της Ακρόπολης μάς
  καλωσορίζει στο παιχνίδι της

  Μια εντυπωσιακή διαδραστική εφαρμογή στον χώρο του πολιτισμού ξεχωρίζει
  ανάμεσα στις συλλογές του ΕΠΣΕΤ (Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και
  Τεχνολογίας). Η εκπαιδευτική εφαρμογή "Αθηνά, η Θεά της Ακρόπολης'"
  ανοίγει τις εικονικές πόρτες του μουσείου της Ακρόπολης και προσφέρει στους
  επισκέπτες της μια ξεχωριστή εμπειρία στον κόσμο του μουσείου.
    Περισσότερα
<http://www.epset.gr/el/Press-Center/News/digital-athena-acropolis-virtual>

    Εκδηλώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

  - * Συνέδριο "International Conference on Biofuels for Sustainable
  Development of Southern Europe"
  * Θεσσαλονίκη, 19-20 Νοεμβρίου 2012*
  Περισσότερα
  <http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=85883>
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=76466>

  *
  - *2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης
  *Αθήνα, 29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2012*
  Περισσότερα
  <http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=85345>
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=76466>

  * * *
  - * 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών
  * Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2012*
  Περισσότερα
  <http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=85886>
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=76466>

  *
  - * Yποβάλλετε τη δική σας εκδήλωση
online<http://www.ekt.gr/research/events/submit>
  *

  Όλες οι Εκδηλώσεις
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14956>
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14956>
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14956>

     Η "Ερευνα και Καινοτομία" στο Διαδίκτυο     www.ekt.gr/research
 <http://www.ekt.gr/research>*Ο ελληνικός δικτυακός τόπος για θέματα
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας* <http://www.ekt.gr/research>

  - Εκδόσεις στο Διαδίκτυο
  <http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14622>
  Μελέτες, έρευνες και πρακτικά συνεδρίων για έρευνα, τεχνολογία,
  καινοτομία, που διατίθενται στο Διαδίκτυο
  - How to refurbish all buildings by 2050 (topic 7), European University
   Institute. Florence, 2012, EN
   - Science strategy 2012-2016, EFSA - European Food Safety Authority,
   2012, EN
   - Simplifying cohesion policy for 2014-2020, European Commission,
   Directorate-General for Regional and Urban Policy, 2012, EN

 Περισσότερες Εκδόσεις
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14622>
<http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14622>
 ------------------------------

  - Έρευνα & Καινοτομία στα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης
  <http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=14957>
  Θέματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας όπως αυτά καταγράφονται στα
  ηλεκτρονικά ΜΜΕ

------------------------------

  - Δελτία Τύπου
  <http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&prnbr=14993>
  Ανακοινώσεις & Δελτία Τύπου δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για έρευνα,
  τεχνολογία, καινοτομία

    <enewsletter at ekt.gr><http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=57302><http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=57406>
       *   Copyright © Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης2012
www.ekt.gr* * [image: logo ekt]*

--
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://maillists.uci.edu/mailman/public/mgsa-l/attachments/20121122/e022ad0f/attachment-0001.html 


More information about the MGSA-L mailing list